سالهاست که تمام رویدادهای مهم گرافیک ایران، در زمینه های گوناگون در پایتخت برگزار می‌شود و حلقه‌ی فراموش شده در این میان، گسترش اینگونه رویدادهای مهم خارج از پایتخت بوده، تا فرصتی برای دیگر طراحان مستعد و علاقمند هم میسر گردد و بهتر با روند گرافیک معاصر آشنا شوند.
بر ایـن اسـاس «دوســالانه پوســتر 99» با نــگاهی کامـــلا نمـایشــگاهی و نمایشگاه گردانی قصد دارد به گردآوری منتخبی از پوسترهای ایرانی، در زمینه فرهنگی واجتماعی بپردازد، که بخشی از ساختار گرافیک معـاصـر ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، این فراخوان دعوتنامه ای است رسمی برای تمام طراحان گرافیک ایران، که آثار ارزشمندشان جزو99 اثر منتخب این نمایشگاه باشد و شرکت هر طراح گرافیک در این فراخوان به معنای ثبت و به اشتراک گذاشتن آثار آنها می‌باشد. امیدواریم این دوسالانه بتواند مکانی مناسب و شایسته، برای پوسترهای منتخب  طراحان گرافیک ایران باشد.

علی آقا حسین پور
دبیر دوسالانه پوستر 99

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

8 مهمان و 0 عضو آنلاین

کل بازدید 20879