صید جعفر جمشیدی

کارشناس ارشد گرافیک/ دانشگاه فردوس مشهد

---------------------------------

  • 1389: تاسیس اولین مرکز آموزش عالی علمی کاربردی در شهرستان کوهدشت
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری آموزشی میرملاس کوهدشت
  • رئیس هیئت موسس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کوهدشت واحد یک لرستان
  • عضوانجمن خوشنویسان ایران

 

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

5 مهمان و 0 عضو آنلاین

کل بازدید 20879